قرارگاه میثم

عدالت از نگاه آقای مرگ موش + سند

سرویس اخبار غیرخودی بنیاد حماسه دفاع؛ رجبعلی مزروعی، فتنه گر فراری ساکن بروکسل، در یادداشتی جدید به تعریف عدالت از نگاه خود پرداخته و در سایت جرس وابسته به حلقه فتنه در لندن منتشر کرده است. او در بخش اول یادداشت خود، با استناد به حدیث نبوی (!؟) که حکومت ظلم ماندنی نیست، نظام جمهوری اسلامی را متهم به ظلم و جور کرده و نوشته است: "نظامی سیاسی که عنوانی دینی داشته باشد اما در آن بجای عدالت، ظلم جاری باشد، جز فروپاشی و سقوط سرانجامی نخواهد داشت و البته تجربه تاریخ بشری نیز بر صحت و درستی این حدیث گواه است".

نماینده افراطی حزب منحل شده و غیرقانونی مشارکت در مجلس ششم، ضمن حمایت از سران فتنه نوشت: "فکر نمی کنم تا اینجای بحث، اختلاف نظر چندانی میان دوجناحی که در جمهوری اسلامی ایران، به اصلاح طلب و اقتدارگرا مشهور هستند در این باره باشد؛ اما اختلافی که به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بین این دو جناح رخ نمود و پیامد آن قطبی شدن جامعه در دو سو شد، در انطباق رفتار حاکمیت با شاخص عدالت بود".